Waarom een keurmerk voor juiste loonbetaling?

PayChecked in Transport bespaart bedrijven in de logistieke keten administratieve lasten en zorgt ervoor dat op een ​​efficiënte wijze voldaan kan worden aan de eisen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies.​​​​