De controle wordt gedaan door een geregistreerde inspectie-instelling. Bij de controle staat een aantal onderwerpen centraal:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming

  2. Klachtenprocedures

  3. Contracten

  4. Loonadministratie en naleving CAO Beroepsgoederenvervoer.

Onderstaande inspectie-instellingen kunt u benaderen om voor uw bedrijf de controle uit te voeren:

Bureau Cicero
038 720 08 21
contact@cicero.nl
www.cicero.nl

Normec VRO
088 89 44 001
info-vro@normecgroup.com
www.normecvro.nl

Normec FLC
026 351 23 88
info-flc@normecgroup.com
www.normecflc.nl
TÜV NORD Nederland
0499 339 528
sales@tuv.nl
www.tuv.nl 

 

BELANGRIJK: wat te doen bij wisseling van inspectie-instelling?

Wanneer u in de toekomst wenst over te stappen van inspectie-instelling dient u overeenkomstig artikel 6 lid 10 van het keurmerkreglement  zich opnieuw aan te melden bij de Stichting Paychecked in Transport.
De stichting accepteert enkel een overstap wanneer u eventuele afwijkingen heeft hersteld bij de vorige inspectie-instelling.
Daarnaast dient u de stichting Paychecked te laten weten wanneer de inspectie bij de nieuwe inspectie – instelling plaats vindt, uiterlijk één maand voorafgaand aan de inspectiedatum.


Werkt u bij een inspectie-instelling en wilt u weten of uw bedrijf zich ook kan aansluiten?

Neem dan contact op met het secretariaat van PayChecked in Transport via info@paychecked.nl of 070 - 312 39 25.