De controle wordt gedaan door een geregistreerde inspectie-instelling. Bij de controle staat een aantal onderwerpen centraal:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming

  2. Klachtenprocedures

  3. Contracten

  4. Loonadministratie en naleving CAO Beroepsgoederenvervoer.

Onderstaande inspectie-instellingen kunt u benaderen om voor uw bedrijf de controle uit te voeren:


Bureau Cicero

038 720 08 21
contact@cicero.nl
www.cicero.nl

Normec VRO
088 89 44 001
info-vro@normec.nl
www.vro.nl
Normec FLC
026 351 23 88
info-flc@normec.nl
www.normecflc.nl
 
Werkt u bij een inspectie-instelling en wilt u weten of uw bedrijf zich ook kan aansluiten? Neem dan contact op met het secretariaat van PayChecked in Transport via info@paychecked.nl of 070 - 312 39 25.