ZZP’er en het keurmerk Paychecked in Transport

Als ZZP’er is het niet mogelijk om het keurmerk Paychecked in Transport te behalen. Het keurmerk ziet voornamelijk toe op een juiste loonbetaling uit hoofde van de wet aanpak schijncontructies. U heeft als ZZP’er geen loon maar ontvangt een vergoeding voor verrichte vervoerswerkzaamheden. U bent een ZZP’er als u geen personeel in dienst heeft en de opdrachten zelfstandig of gezamenlijk met uw compagnon uitvoert. De juridische structuur (eenmanszaak, BV, VOF) is daarbij niet van belang. Wanneer u vervoer uitbesteedt, óók als ZZP-er, kunt u wèl het keurmerk Paychecked in Transport behalen.

VOORBEELD 1
U bent eigenaar en bestuurder van een besloten vennootschap (BV) en verricht samen met uw compagnon (mede eigenaar en bestuurder) vervoerswerkzaamheden.
U heeft geen personeel in dienst. Zowel u als uw compagnon zijn dan aan te merken als ZZP’ers en kunnen niet in aanmerking komen voor het keurmerk.
Bovenstaand voorbeeld geldt ook als het om een VOF gaat (vennootschap onder firma).


VOORBEELD 2
U bent eigenaar en bestuurder van een besloten vennootschap (BV) en verricht vervoerswerkzaamheden. U heeft geen personeel in dienst.
U besteedt ook vervoer uit aan een ZZP’er of ondervervoerder, u kunt dan in aanmerking komen voor het keurmerk.