18 november 2022

Blog Piet Massuger: CAO-akkoord beroepsgoederenvervoer over de weg

mr. Piet Massuger is Consultant Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Rij- en Rusttijden bij Transport Logistiek Nederland -TLN- Met regelmaat schijft hij een gastblog voor PayChecked vanuit zijn kennis van het cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg.