Stichting PayChecked in Transport bestaat uit een bestuur, secretariaat, College van Deskundigen en Commissie van Beroep.

Bestuur

De stichting wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit twee vertegenwoordigers van TLN, twee vertegenwoordigers van evofenedex en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden zijn:

  • Brigitte van der Burg (onafhankelijk voorzitter)
  • Rico van Aggele (namens TLN)
  • Ruud Jongeneel (namens TLN)
  • Theo Heemskerk (namens evofenedex)
  • Peter Ruyter (namens evofenedex)

Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van de operationele bedrijfsvoering en stelt alle normen, regelingen en procedures vast.


Secretariaat

De dagelijkse uitvoering van het beleid ligt bij het secretariaat. Secretariaatswerkzaamheden worden uitgevoerd door of onder regie van de secretaris. De secretaris is het aanspreekpunt voor bestuur, College van Deskundigen, Commissie van Beroep en ondernemers.


College van Deskundigen

Het College van Deskundigen (CvD) adviseert het bestuur over het keurmerk. Dit kunnen adviezen zijn over alle aspecten van het keurmerk. Ook worden binnen het College van Deskundigen harmonisatie behandeld die spelen met betrekking tot specifieke gevallen waarbij spraken kan zijn van interpretatieverschillen.  

In het CvD zitten vertegenwoordigers van:

  • Keurmerkhouders
  • Inspectie-instellingen
  • evofenedex
  • TLN

Commissie van Beroep

Wanneer een vervoerder en een inspectie-instelling een meningsverschil hebben en het meningsverschil wordt niet weggenomen door een bezwaarprocedure dan bestaat de mogelijkheid om de casus voor te leggen aan de Commissie van Beroep. Zij beoordelen of het beroep terecht is ingesteld of niet. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend. De Commissie van Beroep kan naar aanleiding van een beroepsprocedure het bestuur adviseren om de normen of reglementen aan te passen.