PayChecked in Trans​​​​​​port

PayChecked in Transport is een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is. Wilt u zich als transportondernemer positief onderscheiden? Vraag vandaag nog het keurmerk aan!

In vier stappen uw keurmerk
Aanmelden bij PayChecked
Controle door inspectie-instelling
Definitieve r​egistratie PayChecked
Aanmelden
Aanmelden

Wilt u een bedrijf aanmelden voor het behalen van het keurmerk PayChecked in Transport?

Documenten
Documenten

Bent u op zoek naar het reglement, de normenset of andere documenten?

Register
Register

Controleer in het register of het bedrijf waarmee u zaken doet beschikt over het keur­merk PayChecked in transport.

Waarom PayCh​ecked?
  • Het Keurmerk PayChecked in Transport verklein het risico op ketenaansprakelijkheid met betrekking tot Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
  • Met het keurmerk neemt u als opdrachtgever of transporteur aantoonbaar verantwoordelijkheid voor het correct betalen van werknemers conform CAO afspraken. Daarnaast bevestigt het tevens dat de personeels- en loonadministratie binnen uw organisatie op orde is.
  • Zakendoen met een gecertificeerde transportonderneming voorkomt dat een opdrachtgever zelf onderzoek moet uitvoeren
  • Het keurmerk beperkt het risico dat de organisatie geconfronteerd wordt met een claim in relatie tot de WAS.
  • Het keurmerk is een waarborg voor zowel de opdrachtgever als transporteur dat ze aan de wettelijke vereisten voldoen.
Voor wie is he​t keurmerk?
  • Het bedrijf dient in Nederland gevestigd te zijn en,
  • Het bedrijf heeft personeel in dienst dat valt onder de werkingssfeer van de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en/of;
  • Het bedrijf werkt op basis van vervoersovereenkomsten en/of expeditie overeenkomsten waarbij de vervoerder de opdracht tot vervoer uitbesteedt aan een derde partijen en/of;
  • Het bedrijf werkt op basis van vervoersovereenkomsten en leent arbeidskrachten in van een uitzend of payroll onderneming.
Veel gestelde vragen.

Wij krijgen verschillende vragen. Wat is het keurmerk precies? En wat is het doel?
Daarnaast zijn er ook de inhoudelijke vragen. Moet u met elke opdrachtgever contracten afsluiten? Moet ik opnieuw gekeurd worden als ik van handelsvorm verander? Wat als ik vervoer uitbesteed aan ZZP-ers? Etc. Voor een overzicht van onze FAQ vragen klik hieronder.

Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan even contact met ons op.