Veel gestelde vragen

1. ​​​​​Wat is PayChecked in Transport?

PayChecked in Transport is het keurmerk voor vervoerders waarmee zij in de logistieke keten aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

2. Wat is het doel PayChecked in Transport?

Het doel van het keurmerk is het beperken van risico's, die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), voor opdrachtgevers die een vervoersovereenkomst voor vervoer over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder. 

3. Wat zijn de voordelen van PayChecked in Transport?

De voordelen van een keurmerk voor ketenaansprakelijkheid voor het loon zijn:

  1. Voorkomt extra administratieve lasten (geen looncontroles bij vervoerders)
  2. Voorkomt inzage in bedrijfseigen gegevens (inzage in administratie door opdrachtgever)
  3. Herkenbaarheid in de keten (als 'WAS proof' vervoerder)
  4. Flexibiliteit in de keten (snelle inzet van opdrachtnemers mogelijk door keurmerk).

4. Wat heb ik als opdrachtgever van transport aan PayChecked in Transport?

De opdrachtgever weet dat een houder van het keurmerk uitvoerig door een erkende inspectie-instelling is gecontroleerd op het correct uitbetalen van het loon en het voeren van een deugdelijke administratie. Dit kan mogelijk ketenaansprakelijkheid voorkomen en verkleint het risico dat u als opdrachtgever zaken doet met een vervoerder die met loonvorderingen van werknemers te maken krijgt. 

5. Hoe kan mijn bedrijf in het bezit komen van PayChecked in Transport?

Bedrijven die interesse hebben in het behalen van het keurmerk PayChecked in Transport kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via: info@paychecked.nl. Het secretariaat toetst of uw bedrijf voldoet aan de basiscriteria. Zo ja, dan krijgt u informatie toegestuurd en kunt u een audit aanvragen bij één van de inspectie-instellingen.De inspectie-instelling toetst of uw bedrijf voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in de normenset.

6. Wat zijn de kosten voor een keurmerkhouder?

Keurmerkhouders en bedrijven die zich hebben geregistreerd om het keurmerk te gaan behalen betalen een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is thans begroot op € 120,- per bedrijf per jaar. Bedrijven die kunnen aantonen dat zij minder dan 10 werknemers in dienst hebben, betalen een gereduceerd tarief van € 90,- per bedrijf per jaar. Daarnaast heeft een keurmerkhouder de tweejaarlijkse auditkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de prijsstelling van de auditbureaus en de tijdsinspanning die gepaard gaat met een audit. De verwachting is dat een inspectie-instelling gemiddeld 1 dag werk heeft aan een audit.

7. Wat zijn de kosten voor een opdrachtgever van transport?

Opdrachtgevers hebben geen kosten. Het register is vrij te raadplegen voor opdrachtgevers en andere belangstellenden.

8. Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met het secretariaat van PayChecked in Transport via info@paychecked.nl of 070 - 312 39 25.