Veel gestelde vragen

1. ​​​​​Wat is PayChecked in Transport?

Met het keurmerk tonen opdrachtgevers en opdrachtnemers in transport aan dat zij correcte betaling van chauffeurs (volgens de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg) hoog in het vaandel hebben staan en verkleinen zij tevens het risico op ketenaansprakelijkheid die voortkomt uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)”.

2. Wat is het doel PayChecked in Transport?

Het doel van het keurmerk is het beperken van risico's, die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), voor opdrachtgevers die een vervoersovereenkomst voor vervoer over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder. 

3. Wat zijn de voordelen van PayChecked in Transport?

Waarom is het Keurmerk PayChecked in Transport belangrijk voor mij als ondernemer?

Bij opdrachtgevers en transportbedrijven wordt kwaliteit en imago steeds belangrijker. De samenleving vraagt veel vaker om een bewijs van de kwaliteit van een bedrijf, van goed werkgeverschap en van goed opdrachtgeverschap. Denk hierbij aan een eis bij aanbestedingen van opdrachtgevers, de online vermelding op websites en sociale media, maar ook het zichtbare bewijs gewoon op straat met een sticker.

De voordelen van een keurmerk voor ketenaansprakelijkheid voor het loon zijn:

 1. Herkenbaarheid in de keten als 'WAS proof' vervoerder.
 2. Snel inzetbaar door opdrachtgevers, alle controles zijn al gedaan.
 3. Herkenbaar als betrouwbare partner – op de weg en online.
 4. Voorkomt extra administratieve lasten (geen looncontroles bij vervoerders)
 5. Voorkomt inzage in bedrijfseigen gegevens (inzage in administratie door opdrachtgever)

5. Hoe kan mijn bedrijf in het bezit komen van PayChecked in Transport?

Zie punt 5: Het proces.

6. Wat zijn de kosten voor een keurmerkhouder?

Keurmerkhouders en bedrijven die zich hebben geregistreerd om het keurmerk te gaan behalen betalen een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is begroot op € 120,- per bedrijf per jaar. Bedrijven die kunnen aantonen dat zij minder dan 10 werknemers in dienst hebben, betalen een gereduceerd tarief van € 90,- per bedrijf per jaar. 

7. Wat zijn de kosten voor een opdrachtgever van transport?

Opdrachtgevers hebben geen kosten. Het register is vrij te raadplegen voor opdrachtgevers en andere belangstellenden.

8. Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met het secretariaat van PayChecked in Transport via info@paychecked.nl of 070 - 312 39 25.

9. Kan ik als ZZP-er het keurmerk behalen?

Dit is niet mogelijk wanneer u:

 • Zelf alle transporten uitvoert
 • Geen personeel in dienst heeft
 • Geen arbeidskrachten inhuurt
 • Geen vervoer uitbesteedt aan een andere ZZP’er en/of een derde met werknemers

Op deze pagina treft u meer informatie aan over zzp’ers en het keurmerk PayChecked in Transport inclusief twee voorbeeld constructies.

10. Het proces

 1. Aanmelden bij een onafhankelijke inspectie instelling
 2. Aanmelden bij PayChecked in Transport
 3. Toetsing administratie door onafhankelijke inspectie instellen (in orde, verbetering nodig of afgewezen)
 4. Bewijs van registratie wordt aangemaakt en is te downloaden vanaf de registerwebsite
 5. Keurmerkhouder ontvangt stickers voor wagens en logo voor op de website
 6. Terugkerende audit, minimaal 1x per twee jaar

11. Frequentie controle

Controle vindt minimaal elke twee jaar plaats. De frequentie kan hoger zijn, bijvoorbeeld als:

 • Bij eerdere controles afwijkingen vastgesteld zijn
 • Omdat een bepaalde opdrachtgever dit vereist

Als de onderneming nog minder dan 12 maanden relevante ervaring heeft met verloning conform de cao

12. Waar is de jaarlijkse bijdrage voor?

Bedrijven die zich aanmelden als aspirant keurmerkhouder betalen een jaarbijdrage aan de stichting. Deze bijdrage is bestemd voor de volgende werkzaamheden:

 • Bijhouden van het online register
 • Up-to-date houden van documenten
 • Fungeren als servicepunt voor inlichtingen (Q&A)
 • Communicatie met keurmerkhouders

De kosten voor inspectie zijn niet inbegrepen!  

Daarnaast heeft een keurmerkhouder namelijk auditkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de prijsstelling van de auditbureaus en de tijdsinspanning die gepaard gaat met een audit. De verwachting is dat een inspectie-instelling gemiddeld één dag werk heeft aan een audit.

Bedrijven kunnen zich in de aanloop naar een audit laten begeleiden door een externe partij, zoals NextPage. Voor leden van TLN geldt een speciale kortingsregeling (zie punt hieronder).

13. Belangrijke documentatie

Via deze pagina kunt u verschillende documentatie terugvinden zoals:

 • De Registernormen (‘normenset’)
 • Het Keurmerkreglement
 • Klachtenbehandelingen voor de onderneming en uitbesteed vervoer
 • Flyers voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

14. Werkwijze cashback actie PayChecked keurmerk 2022

Bedrijven die het keurmerk PayChecked in Transport voor 100% (dus zonder resterende afwijkingen) hebben behaald of verlengd kunnen een tegemoetkoming a.d. € 250 ontvangen via TLN, een van de oprichters van PayChecked.

Om aanspraak op de cashback actie te maken verzoeken wij u om het online aanvraagformulier in te vullen via deze link. U moet in dit formulier ook uw factuur voor het bedrag van €250 btw vrij uploaden.

Graag de factuur richten t.a.v.:
 
Transport en Logistiek Nederland
Postbus 3008
2700 KS  Zoetermeer
Onder vermelding van ordernr.: 4740-PR500

Het secretariaat zal uw aanvraag in behandeling nemen en u informeren over verdere stappen met betrekking tot de afwikkeling.